پاوت

برچسب: کتاب اصول پروررش کوسفند و بز

بلوغ جنسی قوچ و بزنر

    [caption id="attachment_1949" align="aligncenter" width="500"] بلوغ جنسی قوچ و بز نر[/caption]   بلوغ جنسی دامها به عوامل متعددی از جمله وزن،سن،نژاد،آب و هوا،فصل زایش و تغذیه بستگی دارد.در بین این عوامل وزن حیوان یک عامل موثر است که متاثر از تغذیه دام می باشد. معمولا نژاد های کوچک نسبت به نژاد های بزرگ،زودتر به بلوغ می رسند و بره…

  • خانه
  • کتاب اصول پروررش کوسفند و بز