پاوت

برچسب: ژرمن شپرد

معرفی نامه و عکس های ژرمن شپرد

  ژرمن شپردها به شجاعت و وفاداری شهرت دارند،هوش و استعداد فوق العاده خوبش عده ای را بر آن داشت تا بگویند او بخشی از هوشش را از انسان به ارث برده است.استعدا بی نظیرش باعث شده که او را سگ کار بنامند و در کار های مختلف مصل سگ گله، سگ نگهبان، سگ پلیس، راهنمای نابینایان، ناجی و سگ…