پاوت

دسته: مصاحبه با اساتید

پای گفتگو با دکتر عرفانی مجد بنشینیم

  در گذشته شناخت از رشته دامپزشکی محدود بود/جایگاه علمی دانشگاه با مشکل مواجه شده/شور و نشاط اجتماعی گذشته باید دوباره به دانشگاه برگردد گفتگو با دکتر عرفانی مجد،استاد تمام گروه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی چمران   جناب دکتر برای شروع ابتدا کمی از بیوگرافی و سوابق کاری خودتان بفرمایید؟ من در سال 1337 در شهر اهواز متولد شدم. پس…