پاوت

دسته: جراحی

کتاب پزشکی خرگوش

پزشکی خرگوش ، خرگوش این حیوان کوچک دوست داشتنی سال های زیادی است که به یک حیوان خانگی رایج در بسیاری از کشور های دنیا تبدیل شده است. پزشکی و جراحی خرگوش در این کتاب که برای دومین بار هم ویرایش شده است بررسی شده است که به تسلط رسیدن کمکم شایانی می کند. دامپزشک باید همان مهارتی را که…