پاوت

دسته: گوسفند

دانلود اطلس آناتومی گوسفند دکتر آرش پارسای

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید،این کتاب اطلسی است از آناتومی گوسفند کاری از دکتر آرش پارسای که زحمت کشیده اند و ما هم آن را برای شما قرار داده ایم. این کتاب  برای همه ی دانشجویانی که در حال گذارندن واحد های آناتومی هستند یا رزیدنت ها و مشتاقان دامپزشکی به خصوص آناتومی مناسب است. کتاب های…