پاوت

دسته: دستگاه حرکتی

کتاب اختلال حرکتی در حیوان

  اختلال حرکتی در حیوانات در این شماره از کتاب های کتاب خانه پاوت ، کتاب بسیار مهمی درباره اختلال های حرکتی در حیوانات قرار داده ایم. بی شک این کتاب در تشخیص و درمان بیماری های حرکتی در انواع حیوانات به شما دامپزشکان کمک خواهد کرد. معمولا حرکت جانور بر بیماری ها و رفتار های دیگر در آن هم…