پاوت

دسته: هماتولوژی

جزوه هماتولوژی دکتر رحمانی

جزوه هماتولوژی دکتر رحمانی   هماتولوژی دکتر رحمانی ، در این فصل از سال نیاز به جزوه و جزوه نویسی در همه دانشجوها پیدا میشه و خیلی ها سردرگم هستند در این روزها. این جزوه هماتولوژی که تهیه و تنظیمش را دکتر رومینا شاهمحمدی انجام دادند از دکتر رحمانی است که از هردوی این بزرگواران کمال تشکر را داریم. بدون…