پاوت

دسته: دندانپزشکی

کتاب بیماری های دهان و دندان در دام کوچک

بیماری های دهان و دندان در دام کوچک   بیماری های دهان و دندان در دام کوچک در این کتاب کوچک و رنگی دهان و دندان در دام کوچک و همینطور علاقه مالکین انها به زیبا نشان دادن حیوانشان،اهمیت این رشته را بسیار زیاد می کند. ی بررسی شده است.در عنوان های پیشین که درباره سلامت دندان و دهان توضیح…

کتاب دندانپزشکی دامپزشکی

دندانپزشکی دامپزشکی ، از مهمترین مباحث پیش روی دامپزشکان و دانشجویان این رشته است.تخصص دندان در دامپزشکی جهت زیبایی و همینطور سلامت دهان و دندان بسیار مهم است. مالکان دام ها به خصوص دام های کوچک سگ و گربه ،بسیار به سلامت دندان های حیوانات خود،هم از جهت زیبایی و هم از جهت بهداشت اهمیت می دهند، به همین دلیل…