پاوت

دسته: معرفی گونه ها

گوسفندان گوشتی انگلیسی-سری اول

    گوسفندان گوشتی انگلیسی به طور کلی این گوسفندان به سه دسته تقسیم می شوند: 1.رنگ سیاه و پشم کوتاه 2. سر سفید و پشم بلند 3.نژاد های کوهستانی   1.نژاد های سات دان،شورپ شایر،همشایر،سافولک،آکسفورد دان،و تنها یک نژاد سر سفید به نام دورزت هورن. مشخصات کلی:بدن سفیذ رنگ،ولی پوشش سر و گردن از موهای سیاه و با قهوه…