پاوت

سفر هوایی با پرنده خانگی

 

سفر هوایی با پرنده خانگی
سفر هوایی با پرنده خانگی

 

صاحبان پرنده های زیبای خانگی گاهی مجبور می شوند،پرنده خود را همراه با خود سوار هواپیما کنند،این کار پر استرس با رعایت یک سری نکات ساده هم برای پرنده و هم برای صاحب آن شیرین خواهد شد.

پیش از پرواز:

 1. ‭ ‬اول‭ ‬با‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬تماس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مطمین‭ ‬شوید‭ ‬که یکی اینکه پرنده‭ ‬را‭ ‬قبول‭ ‬می‌کنند‭ ‬و دو اینکه ‬یک‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬رزور‭ ‬کنید تا در روز سفر مشکلی ازاین بابت برای جای پرنده پیش نیاد.
 2. ‭ ‬یک‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬خریداری‭ ‬کنید‭. ‬اگر‭ ‬پرنده‭ ‬شما‭ ‬بزرگ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ایستاده‭ ‬باشد‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬رزرو‭ ‬کنید‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬اجازه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شرکت‭ ‬تخصصی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬باشید‭. ‬مطمین‭ ‬شوید‭ ‬که‭ ‬قفس‭ ‬درب‭ ‬مناسبی‭ ‬دارد‭.‬
 3. ‭ ‬یک‭ ‬چوب‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طناب‭ ‬برای ساخت شرایط طبیعی برای پرنده در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬روی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭.‬
 4. قبل از سفر پرنده را به قفس عادت دهید تا تحمل شرایط برایش ممکن تر شود.
 5. ممکن است پرنده در طول سفر در هواپیما فرار کند پس ضروری است که ناخن و نوک پرنده را کوتاه کنید که این کار باعث می شود راحت تر آن را بگیرید.
 6. رژیم غذایی پرنده را با مواد مغذی و ویتامین ها و مواد معدنی از یک هفته قبل و یک هفته بعد از سفر تامین کنید.
 7. ‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬پرنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭. ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬برای‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬اعتبار‭ ‬دارد‭. ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مقصد‭ ‬خود‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬اخذ‭  ‬گواهی‭ ‬بمانید‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬دوم‭ ‬را‭ ‬بگیرید‭. ‬اگر‭ ‬شرکت‭ ‬هواپیمایی‭ ‬وسایل‭ ‬اضافی‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬پرنده‭ ‬می‌خواهد،‭ ‬تهیه‭ ‬کنید‭. ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬خود‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬وسایلی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬دیگر‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬متفاوت‭ ‬باشد‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬و‭ ‬قرنطینه‌های‭ ‬دقیق‌تری‭ ‬برای‭ ‬برگشت‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬ایلات‭ ‬امریکا‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬پرنده‭ ‬اجازه‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬بدهند‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬USDA‭ ,‬سازمان‭ ‬داخلی‭ ‬U‭.‬S‭. ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬تهییه‭ ‬کنند‭.‬
 8. ‭ ‬یک‭ ‬برچسب‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬نوشته‭ ‬حیوان‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬label‭ ‬که هم برای تشخیص حیوان خودتان و هم اینکه نشان دهد که مقصد شما کجاست را روی قفس بچسبانید.
 9. ‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬نپوشانید‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬امنیتی‭ ‬امروزه،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬کف‭ ‬قفس‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬پیدا‭ ‬نباشد‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬خواسته‭ ‬شود‭ ‬پرنده‭ ‬و‭ ‬محتوای‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬کنید‭.‬
 10. در صورت امکان برای سفر هوایی،از سفر دریایی و با کشتی استفاده نکنید چون سفر دریایی کشور به کشور و طولانی مدت است و پرنده در این شرایط با آب و هوای گرم یا سرد و یا غیر منتظره که تحمل را برایش سخت می کند روبرو می شود.

 

پیشنهاد ما: نگهداری از حیوان خانگی در زمستان

 

کمی قبل از سفر:

 1. ‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬زود‌تر‭ ‬به فرودگاه بروید زیرا شاید لازم باشد با شرکت هواپیمایی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
 2. قبل از پرواز به پرنده زمان کافی داده تا اب بنوشد.
 3. ‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬سبزیجات‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬ظرف‭ ‬غذا‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭. ‬هندوانه،‭ ‬طالبی،‭ ‬انگور‭ ‬سبز‭ ‬یا‭ ‬قرمز،‭ ‬فلفل‭ ‬سبزو‭ ‬قرمز‭ ‬یا‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬یا‭ ‬کدو‭ ‬تنبل‭ ‬پخته‭ ‬شده‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‌ها‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬هستند‭.‬
فرودگاه
فرودگاه

 

در فرودگاه باید:

‭ ‬به‭ ‬مسئول‭ ‬بلیط‭ ‬خبر‭ ‬دهید‭ ‬شما‭ ‬حیوان‭ ‬خانگی‭ ‬با‭ ‬رزور‭ ‬جای‭ ‬قبلی‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬بلیط‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬بدهید‭.‬

 1. ‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬پرنده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬اشعه‭ ‬ایکس‭ ‬عبور‭ ‬دهید‭.‬
 2. ‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬آرام‭ ‬بمانید‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭. ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬مسئولین‭ ‬هواپیمایی‭ ‬و‭ ‬محافظتی‭ ‬با‭ ‬پرندگان‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬آشنا‭ ‬نباشند‭.‬
 3. ‭ ‬دوباره‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬برچسب‌ها‭ ‬را‭ ‬چک‭ ‬کنید‭.‬

اگر‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پرنده‭ ‬بزرگ‭ ‬مسافرت می‌کنید ‬ ‬یک‭ ‬صندلی‭ ‬برای‭ ‬پرنده‭ ‬گرفته‌اید‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬محکم‭ ‬می‌کنیم‭ (‬کمربند‭ ‬ایمنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬جلوی‭ ‬قفس‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬میله‭  ‬بافته‭ ‬و‭ ‬قلاب‭ ‬ان‭ ‬را‭ ‬گیر‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پتو‭ ‬یا‭ ‬کاور‭ ‬قفس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بپوشانید‭.‬

منبع:worldpets.ir

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

ads

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *